On the refugee crisis in Slovenia

Following the suggestion made at the last General Assembly of the Conference of European Justice and Peace commissions in Copenhagen, Justice and Peace Europe has joined the Global Catholic Climate Movement as a partner: www.catholicclimatemovement.global/partners/

We would also take this opportunity and send you for your information the recent Statement of Mgr. Andrej Glavan, the Bishop of Novo Mesto, on the refugee crisis in Slovenia.

Read More

”Jeg var fremmed, og I tog imod mig”

Vi – biskopperne i de nordiske lande – vil derfor minde vore troende om at vi er forpligtede til bevidst at leve de kristne værdier om næstekærlighed og barmhjertighed, og at modsætte os enhver form for racisme, fremmedhad og diskrimination, ikke mindst fordi mange af vore sognebørn er kommet hertil som migranter og flygtninge.

Read More

Nationalismens ekskluderende effekt

For kristne kan ingen nation være vigtigere end andre, og tanken om en enkelt nations overherredømme er uretfærdig og forkert. De kristnes vision om universel retfærdighed og fred tillader ikke nogens forrang. Den kræver solidaritet og respekt for alle. En ægte national interesse styrkes bedst indenfor rammerne af det universelle fælles bedste.

Read More