”Jeg var fremmed, og I tog imod mig”

Den nordiske Bispekonference udsendte den 8. september 2015 nedenstående hyrdebrev om den nuværende flygtningesituation. Hyrdebrevet bliver oplæst under søndagsmessen den 13. september i samtlige katolske kirker i de nordiske lande.

”Jeg var fremmed, og I tog imod mig" (Matt 25,35) – disse af Jesu ord er i dag mere relevante end nogensinde. Ikke siden 2. Verdenskrig har så mennesker været på flugt fra forfølgelse, krig og terror. Mennesker fra fremmed lande – fra Syrien, Irak, Eritrea og Somalia – strømmer til vore lande for at søge beskyttelse, fred og et sted, hvor de kan leve i sikkerhed. Mange af vore politikere forsøger at hjælpe disse mennesker og strømmen af flygtninge på en retfærdig måde, hvor alle lande yder deres bidrag.

Vi oplever på den ene side en stor hjælpsomhed blandt folk i vore lande. Tusindvis af frivillige hjælper de nyankommne ikke kun materielt, men hjælper dem også med de administrative formaliteter, at lære dem sproget, at organisere fritidsaktiviteter og at integrere dem i vore samfund. Mange gør dette helt bevidst ud fra en kristen holdning.

Samtidig må man konstatere, at racistiske og fremmedfjendske holdninger vinder frem i vore samfund – især på de sociale medier. Her er vi kristne på en særlig måde udfordret til at fremme og styrke tolerance og respekt for menneskeværd og næstekærlighed, der rækker udover religiøse, sproglige og racemæssige grænser.

Vi – biskopperne i de nordiske lande – vil derfor minde vore troende om at vi er forpligtede til bevidst at leve de kristne værdier om næstekærlighed og barmhjertighed, og at modsætte os enhver form for racisme, fremmedhad og diskrimination, ikke mindst fordi mange af vore sognebørn er kommet hertil som migranter og flygtninge.

Af den grund må vi på nuværende tidspunkt og i den aktuelle situation give et stærkt vidnesbyrd om vores tro på den Gud, som gennem Jesus Kristus er blevet en af os og som har sagt:

’Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig’ (Matt 25,40)”.