Justitia et Pax – organisation og grundlag

Justitia et Pax har til opgave er at være med til at fremme retfærdighed og fred og at udbrede kendskabet til Kirkens sociallære. I den betragtes menneskets værdighed som ukrænkelig, og på det grundlag tager Kirken stilling til emner, som er relevante for samfundets udvikling. 

Kommissionen har sit mandat fra biskoppen og medlemmerne udnævnes af ham for en tidsbegrænset periode. Kommissionen er primært rådgivende for biskoppen. Kommissionen er i tæt kontakt med Den Europæiske Konference af Justitia et Pax-kommissioner.

Justitia et Pax Europa <her>
Vore svenske naboer <her>
Det pontifikale råd for Justitia et Pax <her>  
Kommissionen for bispekonferencerne i EU <her>