Den danske Kommission


"Den kristne tro kan ikke leves uden at gøre noget effektivt for de fattige og de marginaliserede. Kirken gør verden over virkeligt meget, men der kan og skal altid gøres mere. Samtidig har vi som katoliker en lang tradition for at reflektere over sociale spørgsmål i lyset af det, Jesus har lært os. Det giver styrke og konsekvens, når man skal tale de svagestes sag."
+ Czeslaw Kozon, katolsk biskop af København

Kommissionen har sit mandat fra biskoppen og medlemmerne udnævnes af ham for en tidsbegrænset periode. Kommissionen er primært rådgivende for biskoppen.

Formand: Nik Bredholt, født 1966 Cand Polit. Programchef i Danmission. Formand for kommissionen siden 2011. Har arbejdet inden for trosbaseret nødhjælps- og udviklingsarbejde siden 1995. Formand for kommissionen 2011-2015. Udstationeret til Tanzania fra sommer 2015. 

Bertil Frosell, født 1961, cand. jur. & art.

Maria Hammershøy, født 1971. BA i Indianske Sprog og Kulturer. Har arbejdet med kultur, primært forlæggeri, siden 1996. Siden 2011 som Rights Manager, på forlaget Bloomsbury i London.

Michael Høg Riis, født 1980. Familiefar, Jurist fra Københavns Universitet. Ansat ved TDC som juridisk konsulent og som ekstern lektor på CBS i EU-ret og EU-konkurrenceret. 

Pastor Gregers Mærsk-Kristensen, Kandidat fra Det teologiske Fakultet i Århus og licentiatgrad fra Angelicum i Rom. Tidligere præst i Folkekirken nu katolsk sognepræst i Kolding og Haderslev.

Rosa Maria Ørtved Knudsen, født 1978. Cand.mag i spansk og europæisk etnologi.  Sognesekretær for Sankt Ansgars Kirke, København og sekretær for Pastoral-centret. Derudover småbørnsmor.

Stine Riegels, født 1959. Kræftsygeplejerske og kandidat i socialt arbejde, arbejder med lindring af syge socialt udsatte og døende.

Steffen Ryom, født 1967, cand.jur.