Stella Maris i Skandinavien?

I forbindelse med konferencen The Common Good and Our Common Seas, besøger Martin Foley, National Director hos Stella Maris/Havets Apostolat, København. Vi har talt med ham om organisationen:

Kan du kort fortælle hvad Stella Maris missionen er?

Stella Maris/Apostleship of the Sea hjælper sømænd i fremmed havn, uanset deres nationalitet, tro eller race. Vi er en katolsk organisation dedikeret til at tjene nogle af vores mest marginaliserede brødre og søstre på verdenshavene, ofte er de af filippinsk, indisk eller kinesisk oprindelse. Vi er tilstede i over 339 havne i 59 lande, hvor vi bygger bro mellem den lokale kirke og havnen, og vores præster og frivillige hjælper sømænd med lokal information, en personlig samtale eller en snak med præsten. Hvert år besøger vi over 70.000 fartøjer, og vi er det største netværk inden for pastoral omsorg for sømænd i verden. I 2018 besøgte vi, alene i Storbritannien, 783 skibe der er registreret i Danmark.

Ansættelseskontrakterne i shippingindustrien er i gennemsnit på ni måneder, hvilket lægger et enormt pres på familielivet. Dette har til tider alvorlig indflydelse på sømænds mentale sundhed, og savnet og isolationen er ofte kun ringe forstået af omverdenen.

For at dække pastorale, fysiske og psykiske behov hos sømænd forsøger vi at:

  • · Formindske social isolation ved at være tilstede og byde velkommen når de kommer i havn.

  • · Vi besøger sømænd som bliver efterladt i fremmed havn, fx fordi de er syge eller skadede pga ulykker, eller de har en dårlig mental tilstand.

  • · Vi hjælper ofte med telefonlinjer, skype eller emails til familien derhjemme som nogle gange ikke har hørt fra deres familiemedlem i ugevis.

  • · Vi tilbyder anden assistance og transport til sømænd i isolerede havneområder og vi hjælper dem med trosspørgsmål, åndelig assistance og resurser.

Vil du give et konkret eksempel?

Fordi vi er et globalt netværk, kender mange sømænd til os, og de stoler på, at vi kan hjælpe dem næsten uanset hvor de er. Fx havde personalet på et fartøj som vi ofte besøger, når det er i havn i det nordøstlige England, fornylig problemer. Kaptajnen ringede til Stella Maris efter hjælp: Fartøjet lå i den Mexicanske Golf og en af de ansatte var blevet så syg at han måtte flyves til det nærmeste sygehus på land. Vi kontaktede en lokal præst, som besøgte sømanden og sikrede sig, at han under omstændighederne havde det godt. Desuden stod vi for kontakten til familien og til sømandens kolleger som blev tilbage på skibet og som naturligvis var bekymrede for deres kollega.

Tror du dette arbejde ville være relevant i Skandinavien?

Skandinavien ville være et naturligt hjem for Stella Maris. I er søfarende nationer, der altid har været stærke på fiskeri, handel og shipping og I er aldrig langt fra havet. Danske havne er meget travle og der foregår uendelig meget shipping i Nordeuropa. Samtidig vokser krydstogsindustrien på Skandinavien og Baltikum, så vi ville meget gerne være tilstede i disse havne.

Vi arbejder tæt sammen med industrien, langt de fleste shippingselskaber vil gerne det bedste for deres ansatte og de anerkender den åndelige og pastorale støtte vi kan give.

Hvis man er nysgerrig på Stella Maris´ arbejde og kunne være interesseret i at lave frivilligt socialt arbejde, så kan jeg kun anbefale det.

At være på skibsbesøg en meget praktisk og ’hands on’ måde at udtrykke sin kristne tro og det er et sandt privilegium at tjene brødre og søstre fra hele verden. Selve besøgene kræver ofte en nogenlunde god fysik, for det kan være svært at boarde og bevæge sig rundt på skibene hvor der ofte er mange trapper. Men der er mange former for hjælp og alle kan bridrage til at vi kan møde sømænds åndelige, pastorale og praktiske behov.

Fornylig blev jeg opmærksom på at Stella Maris tidligere har haft sømandscentre og besøgshold i havne i alle skandinaviske lande. Det vil vi meget gerne genetablere, så hvis du har lyst til at møde mig og mine Stella Maris kolleger fra Frankrig, Polen, Ukraine, Tyskland og andre europæiske lande og høre mere om vores arbejde, så kom til konferencen, du kan tilmelde dig her: [Mennesket og oceanerne: En konference om det fælles bedste] eller du kan kontakte Maria Hammershøy på mh@justitiaetpax.dk