Vi skal læse tidens tegn

Af Nik Bredholt

Den social rundskrivelse Mater et Magistra, som den gode Pave Johannes den 23. skrev tilbage i 1961 drejede sig i høj grad om at læse tiden tegn og handle derefter. Den praksis er værd at huske på!

Rundskrivelsen præsenterede bl.a. de tre trin, der normalt er udtrykt i de tre begreber: Se, bedøm, handle. Det er de tre faser, som følges når ociale principper skal udmøntes i praksis. Først skal man gennemgå den konkrete situation; dernæst skal man vurdere virkeligheden i lyset af disse principper, og endelig skal man beslutte, hvad der kan og bør gøres for at gennemføre disse principper.

Man skal vare sig med at kritisere, hver gang ens eget område bliver ramt af besparelser, og det er både banalt og ikke altid rigtigt at kalde nedskæringer på sociale felter for amoralske eller etisk forkerte. Men med de reduktioner, som regeringen lægger op til på finansloven omkring udviklingshjælpen, er det dog svært at undgå sådan en kritik.

Først og fremmest kan man spørge; hvad er det vi ser rundt om os? Læser vi i Danmark tidens tegn rigtigt, når det foreslås at skære dybt i vores nationale engagement med den fattigere del af verden? Mange lande lige syd for Danmark kæmper med store udfordringer, der kræver et engagement i andre lande. Problemer som ikke kan løses nationalt. Der er simpelthen ikke en ordenlig områdeanalyse bag nedskæringerne, og hvis den eksisterer, så overser regeringen noget meget væsentligt. Vores verden råber på mange måder på opmærksomhed og på andet end militært engagement. Det virker som om man har set, at her er en pose med penge, og den kan man tage væk uden at det ”politisk” gør alt for ondt. 

Hvordan ser det ud i forhold til princippet om solidaritet landene imellem, og endelig, hvad skal der gøres?

Da muren faldt var Danmark hurtig til at engagere de nye baltiske lande. Man så mulighederne, da situationen forandrede sig, analyserede hvad man kunne gøre, og handlede på det. De Baltiske lande fik en ekstraordinær støtte fra Danmark til opbygning af nye stater, og blev senere med en klar dansk håndsrækning medlemmer af EU.

Den samme snarrådighed burde gøre sig gældende i den nuværende situation, hvor et dansk engagement er efterspurgt. Det er ikke nedskæringer på hjælpen til den fattigere del af verden, som er tidens tegn!