Paven i Egypten: De kristne og muslimerne

I Egypten har kristendommen en lang historie, der går helt tilbage til Jesusbarnets eksil på flugt fra Herodes. De kristne kalder sig for koptere, hvilket egentlig blot betyder egyptisk. Det kristne element er så indlejret i landet, at det kan være svært at se forskel på egypterne, hvorvidt de er kristne eller muslimer.

Read More

Friheden er udfordringen – ikke markedet

Ved debatarrangementet med Kardinal Marx var diskussionen livlig og desværre havde vi kun to timer. Derfor blev mange vigtige emner kun overfladisk nævnt og blandt andet Christopher Arzrounis liberale modspil om det frie marked havde mange pointer, som ikke blev uddebatteret. Nik Bredholt vender her tilbage til debatten.

Read More

Efter syndefaldet

Vi er ikke i Paradiset og kan ikke indrette os perfekt. Den fuldkomne løsning findes kun i teorien. Derfor må der i samfundslivet altid foretages afvejninger af krydsende, men hver for sig legitime og nødvendige hensyn. Pave Frans har i den forbindelse talt om, at den gode leder må være pragmatisk.
 

Read More

Tag etikken tilbage

Problemet er grundlæggende, at modellerne og den økonomiske tænkning reduceret mennesket til et enkelt af sine behov, nemlig at forbruge! Der er ikke plads til nogen særlige hensyn. Et økonomisk agent har ikke nogen etik. Det er forbrug – og ikke andet, og hensyn til naturen, medmenneskelige relationer eller de skader, som forbruget kan forvolde er ikke del af tankegangen – altså med mindre det på kort sigt viser sig at være en dårlig forretning.

Read More

Pave Frans og miljøet

"Laudate si" henvender sig til alle mennesker af god vilje. Det er pavens overbevisning, at videnskab og tro med deres forskellige tilgange til, hvordan vi skal forstå virkeligheden, kan gå ind i intens dialog og berige hinanden. Løsninger på de udfordringer, som vi står overfor, vil ikke fundet ud fra blot een måde at forklare og ændre virkeligheden. Der må vises respekt for de kulturelle rigdomme, der er at finde i de forskellige folkeslag, i deres kunst, poesi, indre liv og spiritualitet.

Read More

Hvad vil det sige at være et ordentligt menneske?

Paven taler med overbevisning om, at de klimatiske forandringer er menneskeskabte. Denne overbevisning er det ikke alle videnskabsfolk, ej heller lægfolk, der deler. Han taler om, at vi mennesker har svigtet Guds tillid, da vi fik skaberværket betroet.  Sådan skal en god præst tale. Der er ingen tvivl om, at han således taler til skyld og skam i mange af os, fordi vi her i den vestlige verden forbruger en uforholdsmæssig stor del af verdens ressourcer, og vi ved, at vi gør det på de fattiges bekostning.

Read More