Klima i havene i fare

Den 4. maj arrangerer den katolske kommission for fred og retfærdighed en konference i København om verdenshavene, med fokus på teologi, klima og menneskerettigheder. Arrangementet sker i samarbejde med Vatikanet og flere internationale katolske organisationer. Skaberværket er en fælles arv og gave som vi deler med alle verdens religioner, og i synet på skaberværket står vi sammen med andre kristne trossamfund og de store religioner som islam og jødedom.

Read More

Paven i Egypten: De kristne og muslimerne

I Egypten har kristendommen en lang historie, der går helt tilbage til Jesusbarnets eksil på flugt fra Herodes. De kristne kalder sig for koptere, hvilket egentlig blot betyder egyptisk. Det kristne element er så indlejret i landet, at det kan være svært at se forskel på egypterne, hvorvidt de er kristne eller muslimer.

Read More

Friheden er udfordringen – ikke markedet

Ved debatarrangementet med Kardinal Marx var diskussionen livlig og desværre havde vi kun to timer. Derfor blev mange vigtige emner kun overfladisk nævnt og blandt andet Christopher Arzrounis liberale modspil om det frie marked havde mange pointer, som ikke blev uddebatteret. Nik Bredholt vender her tilbage til debatten.

Read More

Efter syndefaldet

Vi er ikke i Paradiset og kan ikke indrette os perfekt. Den fuldkomne løsning findes kun i teorien. Derfor må der i samfundslivet altid foretages afvejninger af krydsende, men hver for sig legitime og nødvendige hensyn. Pave Frans har i den forbindelse talt om, at den gode leder må være pragmatisk.
 

Read More

Tag etikken tilbage

Problemet er grundlæggende, at modellerne og den økonomiske tænkning reduceret mennesket til et enkelt af sine behov, nemlig at forbruge! Der er ikke plads til nogen særlige hensyn. Et økonomisk agent har ikke nogen etik. Det er forbrug – og ikke andet, og hensyn til naturen, medmenneskelige relationer eller de skader, som forbruget kan forvolde er ikke del af tankegangen – altså med mindre det på kort sigt viser sig at være en dårlig forretning.

Read More