Back to All Events

Europa ved en skillevej

  • Sankt Ansgars Kirke 64 Bredgade København K, 1260 Denmark (map)

- Har kristendommen udspillet sin rolle i det moderne Europa?
- Er vi nationalstaternes Europa - eller har vi i EU et fælles værdibaseret og kristent projekt?
- Få kristne perspektiver på menneskerettigheder, demokrati den europæiske krise og fremtidens Europa.

Den fortsatte udvikling af et fredeligt og sammenhængende Europa står ved en skillevej. Bl.a. den stigende tilslutning til nationalistiske partier over hele Europa og briternes udmelding af EU vidner om en udbredt utilfredshed. Europa er nu i en tilstand af tvivl og usikkerhed og mange søger klare svar hos populistiske partier.  For at se nærmere på vores europæiske rødder og fremtid har Justitia et Pax inviteret Nick Spencer, forskningsdirektør ved den økumeniske tænketank Theos, til Danmark for at holde oplæg sammen med forsker ved RUC Bjørn Thomassen.

Religionens rolle i skabelsen og bevarelsen af de europæiske samfunds værdier og institutioner, er et emne som fylder meget i den offentlige debat og som der forskes stadig mere i. Især et aspekt tiltrækker sig opmærksomhed, nemlig kristendommens rolle i udviklingen og konsolideringen af de demokratiske institutioner og velfærdssamfund. Nogle mener, at kristendom, og særligt den katolske kirke, historisk set primært har været en forhindring som måtte overkommes før demokrati kunne etableres. I denne forståelse er for meget religion en konstant trussel for et velfungerende demokrati og religion skal derfor holdes ude af den offentlige sfære. Denne sekulære forståelse står dog i modsætning til den historiske erfaring. I adskillige lande og i flere politiske kriser, har kristendommen været en afgørende inspiration for demokratiske tænkere og bevægelser. Mange faser af politisk oplysning opstod ikke kun imod kirken, men i direkte sammenhæng med evangeliet.  

Nick Spencer har skrevet en række rapporter for Theos, se www.theosthinktank.co.uk og hans seneste bøger omfatter bl.a.  The Evolution of the West (Society for Promoting Christian Knowledge, 2016), Atheists: The Origin of the Species (Bloomsbury, 2014) og The Political Samaritan: How Power Hijacked a Parable (Bloomsbury 2017).

Bjørn Thomassen er forsker ved afdelingen for samfund og globalisering, RUC og han har tidligere forsket ved universiteter i Italien og Irland. Han arbejder især med politiske og sociale forandringer, herunder revolutioner.

Arrangementet afholdes den 6. November fra 17:00 – 19:00 i Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 69. Alle er velkomne, arrangementet foregår på engelsk. Tilmelding ikke nødvendigt.

Se tillige:

Som optakt til arrangementet den 6. november i Sankt Ansgar, bringer vi et interview med Nick Spencer, fra den britiske tænketank Theos.
Link til 'Interview med Forskningsdirektør Nick Spencer' <her>


Optagelse fra arrangementet: 'Europa ved en skillevej' d. 6. nov. 2017 i Sankt Ansgar Kirke

PS: Du kan vælge tekstning (engelsk) ved at trykke på det lille "undertekstning" ikon, når videoen afspiller.